Art.-Nr. 33-R
Špaktele Instants ārējiem un iekšējiem darbiem Gatava pielietošanai dispersijas špaktelešanas masa ārējiem un iekšējiem darbiem, izlīdzināšanai un uzklāšanai uz nalīdzenām sienām un griestiem no dzelžbetona konstrukcijām, no ģipša un cementa apmetuma. Piešķir baltu, gludu, viegli pierīvējamu un vienmerīgi iesūcējamu virsmu. Nav domāta špaktelēšanas darbiem uz metāla un virsmām no sintetiskiem materiāliem.
- Maksimālais biezuma slānis: 5 mm
- Pastiprināta ar šķiedru
- Universāla
- Ātri un tīri
- Pret laika apstākļiem noturīga, udensnoturīga
- 400 gr tūbiņa, ideāla sīkam remontam
- Gatava pielietošanai
- Izlietojums: 1,7 kg / m2 1 mm biezam slānim

EUH208 Satur 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ONS; 5-Hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ONS un 2-metil-2H-izotiazol-3-ONS (3: 1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzglabāt vēsā, bet bez sala vietā! Turiet tvertni cieši noslēgtu!
400 g
 
3.99€
31 Ir noliktavā
1 kg
 
5.29€
16 Ir noliktavā
4 kg
 
14.99€
pēc pasūtījuma
8 kg
 
27.39€
pēc pasūtījuma
14 kg
 
43.59€
pēc pasūtījuma